Skip to content

Med målet att förbättra livskvalitet för människor som lever med hjärtsvikt

2 minuters läsning

Hjärtsvikt är idag en av våra vanligaste sjukdomar. Svårigheterna för de som lever med tillståndet kan, beroende på sjukdomsbilden, vara många och mer eller mindre allvarliga. På Health Works pågår just nu ett projekt där vi börjar med att förstå upplevelsen och svårigheterna kring att leva med sjukdomen tillsammans med människor som lever med hjärtsvikt, vården och sakkunniga experter. Vi kommer sedan utforska nya lösningar, med målet att förbättra livskvalitet och minska sjukhusvistelser.

Hjärtsvikt utgör en riskfaktor för hälsan. Flera miljoner människor lever med
hjärtsvikt och för många kan diagnosen medföra en både fysisk och psykisk påverkan. I de utvecklade länderna uppskattas att en av tio av alla över 70 lever med sjukdomen. [1] I Sverige, där Health Works driver detta projekt, representerar vården av dessa personer nästan 2% av de totala vårdkostnaderna. [2]

Samtidigt vet vi att hälsa och livskvalitet kan förbättras genom tidig diagnos, effektiv behandling, förbättrad livsstil och ett engagemang i den egna behandlingen. Med ökad medvetenhet, nya förhållningssätt samt användning av smart teknologi är möjligheterna till förändring stora.

På Health Works planeras nu ett samarbetsprojekt med ambitionen att förbättra liv och hälsa för människor som lever med hjärtsvikt, samt minska sjukhusvistelser och tillhörande kostnader för samhället. Fokusområdet identifieras tillsammans med personer med hjärtsvikt och deras anhöriga, vårdpersonal, ett tvärfunktionellt team från AstraZeneca, forskare och medicintekniker.

Efter att tillsammans ha identifierat de viktigaste utmaningarna, kommer vi att utforska möjliga lösningar. Människor som lever med hjärtsvikt är centrala genom hela projektet för att vi ska kunna försäkra oss om att vi löser utmaningarna på bästa möjliga sätt.

Slutmålet är att utveckla och implementera nya lösningar som kan hjälpa så många som möjligt. Vi ser fram emot att kunna dela mer av det vi gör och lär oss under vägen!

 

[1] European Society of Cardiology. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.

[2] Rydén-Bergsten T, Andersson F .The health care costs of heart failure in Sweden. J Intern Med. 1999;246:275–84.

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt