Skip to content

Kontrollera dina hälsovärden hemifrån

5 minuters läsning

Användning av smart teknologi i hemmet gör det möjligt för kliniska studier att bli både enklare och mer värdefulla för de människor som deltar, vårdgivare och läkemedelsbolag. I ett samarbetsprojekt kommer Health Works testa och utveckla hur hanteringen av en digital tjänst och uppkopplade enheter kan utformas på bästa möjliga sätt.

Sjukvården är under stor förändring och allt mer kan göras hemifrån eller där man råkar befinna sig just då. Digitala appar och smarta, uppkopplade enheter gör det möjligt för människor att spåra, förutsäga och kontrollera sin egen hälsa.

Denna typ av teknologi innebär även många fördelar när det kommer till kliniska studier. Idag behöver vanligtvis de som deltar i en sådan studie frekvent besöka sjukhus för uppföljning och kontroll av sina värden. Det är inte alltid så bekvämt för deltagarna och dessutom mycket tidskonsumerande för de vårdgivare som arbetar med studien. Geografi och tillgänglighet begränsar också vilka som har möjlighet att delta.

AstraZeneca håller på att utveckla ett nytt system som kommer att göra det möjligt för människor att delta i kliniska studier hemifrån. Med hjälp av en smartphoneapp och uppkopplade enheter kan personer mäta värden som blodtryck och syrenivåer själva och därmed vara mer aktiva deltagare, samtidigt som den medicinska personalen följer upp på distans. Målet med att flytta delar av kliniska studier till människors hem är att samla in data mer frekvent, och skapa en process som är både enklare och mer värdefull för både deltagare och de vårdgivare som leder studien.

För att försäkra oss om att helhetsupplevelsen och de digitala applikationerna är designade på ett sätt som skapar värde för alla inblandade kommer Health Works arbeta tillsammans med andra team inom AstraZeneca som utvecklar teknologi, samt med deltagare och medicinsk personal från tidigare studier.

Detta är Health Works första projekt med fokus på smarta enheter i hemmet – ett område med oändligt mycket möjligheter som vi kommer att fortsätta att utforska en lång tid framöver.

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt