Skip to content

Projekt

Health Works driver projekt med ambitionen att göra verklig skillnad i människors liv och för samhället som helhet. Vi börjar med att identifiera de rätta problemen att lösa och arbetar fokuserat för att ta fram lösningar som kan implementeras och skapa stort värde.

Projekt

Pågående projekt

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt