Skip to content

Om Health Works

Samarbete för bättre hälsa

Förutsättningarna för hälsa och sjukvård förändras. Demografiska förändringar, teknisk innovation och nya förväntningar har ritat om spelplanen. För att göra det bästa av nya möjligheter och hantera framtidens utmaningar inom vård och hälsa måste vi arbeta tillsammans. Health Works kommer att driva flera olika samarbetsprojekt för att detta ska bli verklighet.

Idag lever allt med långvariga diagnoser och vårdsystemet är under stor press. Samtidigt ser vi tekniska genombrott som bidrar till att rädda liv och digitala tjänster som gör sjukvård tillgängligt i vardagen på ett helt nytt sätt. Det finns ett tilltagande fokus på förebyggande vård och människor vill ha ökad kontroll över sin hälsa och val av behandling.

Vår ambition med Health Works är att utveckla värdefulla lösningar för dagens och morgondagens utmaningar inom hälsa och sjukvård. Detta uppnår vi genom att arbeta tillsammans med de människor vars hälsoutmaningar vi vill lösa. Dessutom involveras vårdpersonal, forskare, designers, utvecklare och beslutsfattare – alla utifrån det gemensamma målet att förbättra människors hälsa. Vi fokuserar på terapiområden där AstraZeneca kan bidra med djup kunskap och expertis, inklusive andningsvägar och immunologi, cancer, samt och hjärt- och kärlsjukdomar. Ett projekt kan till exempel resultera i digitala hälsotjänster, smarta enheter, förbättrade möten med vården, ökad kunskap eller nya strategier.

Hör av dig till oss om du vill vara med och lösa viktiga hälsofrågor tillsammans!

Så arbetar vi

Vårt arbetssätt är grundat i design thinking*, där tre hörnstenar är centrala i alla projekt: människan i centrum, samskapande och design som påverkar.

Människan i centrum innebär helt enkelt att vi arbetar tätt ihop med de människor vars problem vi vill lösa. Under processen observerar, samtalar och samskapar vi för att få insikt i personers situation och hitta möjliga vägar framåt. Vi visar tidigt idéer och tilltänkta lösningar för de personer de är framtagna för, så vi tidigt kan förstå vad som fungerar och inte. Detta för att försäkra oss om att vi fokuserar på rätt saker.

För att lösa komplexa utmaningar behövs flera perspektiv. Vi behöver samskapande. Varje Health Works-projekt har ett tydligt definierat och gemensamt syfte som är viktigt för alla samarbetspartners. Teamet på Health Works driver projektprocesser och involverar rätt personer vid rätt tidpunkt för att få ut det mesta möjliga av allas erfarenhet och expertis. Insikter och lärdomar delas med projektets samarbetspartners, alltid med stor respekt för deltagande individers och organisationers integritet.

Sist men inte minst, så har vi ett konstant fokus på design som påverkar. Vi tar oss an projekt där vi ser att det finns möjlighet att förändra och göra skillnad, genom att förbättra människors livskvalitet eller effektivisera vården. Det betyder också att vi satsar på lösningar som vi ser kan genomföras i praktiken. Detta guidar vårt arbete såväl som vårt val av samarbetspartners.

*Om du vill lära dig mer om design thinking finns det mycket att läsa, såsom Tim Brown’s TED-talk och Stanford University’s process guide.

Här finns vi

Health Works ligger inom det expanderande GoCo Health Innovation City i Göteborg. Det är en plats för samskapande och utveckling av nya idéer. Här kommer vi att driva våra projekt och det finns plats för allt från stora samskapande sessioner till privata samtal, såväl som design och test av lösningar. Det finns också miljöer för att kunna simulera situationer i hemmet och inom vården.

En stor del av arbetet kommer såklart att ske utanför byggnaden, då projektteam fördjupar sig i människor liv och arbeten för att lära sig mer om de personer vi designar för och med.

Vårt team

Health Works-teamet består av erfarna designers, researchers och projektledare. De har en djup kunskap inom hälso- och sjukvård såväl som design thinking och innovationsmetodik. Tack vare en bred kompetens kan teamet utforska ett brett spektrum av designlösningar: allt från nya digitala hälsotjänster, smarta enheter, vårdmöten, eller kunskapshöjande initiativ.

Alla teammedlemmar är anställda av, eller arbetar som konsulter för, AstraZeneca och är helt dedikerade till Health Works och de projekt som drivs här. I varje projekt bjuder teamet in relevanta deltagare och samarbetspartners. Exakt vilka beror på projektets fokus, men de människor vars utmaningar vi försöker lösa är alltid en central del.

Ett AstraZeneca initiativ

Health Works är ett AstraZeneca initiativ och en del i företagets Growth through innovation strategi, där AstraZeneca tar ett bredare grepp om hälsa bortom läkemedel – från förebyggande av sjukdomar och undersökning, till diagnostisering, behandling och rehabilitering. I den här strategin ingår person- och patientcentrering, samt att kunna göra mer med teknologi, digitalt och data för att förbättra olika aspekter av människors hälsa och deras möten med hälso- och sjukvården.

AstraZeneca har investerat i ett globalt nätverk av innovationshubbar, där Health Works är den första i Norden. Health Works är en strategiskt prioriterad investering för AstraZeneca och teamet kommer driva projekt i Sverige såväl som övriga Europa.

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt