Skip to content

Health Works samarbetsprinciper

3 minuters läsning

Att lösa viktiga utmaningar genom samarbete är själva kärnan i vad Health Works gör. Men framgångsrikt samarbete sker inte av sig själv, det kräver öppenhet och engagemang. Inom hälso- och life science området finns det dessutom många viktiga regler att följa för att säkerställa att alla interaktioner genomförs på ett etiskt och transparent sätt. Vi har formulerat några samarbetsprinciper för att tydliggöra Health Works inställning till samarbete.

Samarbetsprinciper

1. Gemensamt syfte

För varje projekt definierar vi ett gemensamt syfte som alla samarbetspartners enas kring och som sätter riktningen för allt arbete. Syftet beskriver de utmaningar vi tillsammans ämnar att lösa, samt värdet det skapar för alla.

2. Äkta engagemang

Vi tar oss an viktiga hälso- och vårdutmaningar och vill driva verklig förändring. Vi prioriterar projekt där det finns engagemang och möjlighet att satsa för att förverkliga och implementera de innovationer som tas fram.

3. Jämlika samarbeten

För att säkerställa oberoende i samarbetet mellan medborgare, sjukvård och industrin måste projektmedverkan vara balanserad. Vi etablerar samarbetsplaner från början som kalibreras genom projektets gång.

4. Respekt för integritet

Vi adresserar en mängd känsliga ämnen i vårt arbete, vilket kräver respekt, integritet och att vi värnar om det som är konfidentiellt. Alla måste känna sig trygga och säkra för att kunna delta, öppna upp och bidra.

5. Delad kunskap

De insikter vi får delas med projektets samarbetspartners, med målet att skapa värde för alla som är involverade. På så vis accelererar vi lärande och innovation för att stadigt röra oss framåt mot vårt gemensamma syfte.

Detta sätter grunden och riktningen för alla samarbeten inom Health Works. För varje konversation och interaktion vi har, fortsätter vi att lära oss mer, underbygga det vi vet och förfina det vi gör.

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt