Skip to content

Health Works — ett samskapande projekt

8 minuters läsning

Hur skapar du en plats där allmänheten och olika organisationer vill samarbeta? Vi tror att det görs bäst genom att involvera dem i utvecklingen av en sådan plats. Under hela 2020 har vi arbetat med att forma Health Works tillsammans med ett antal olika människor. Vi har frågat, testat, utvärderat och förfinat.

Ett tvärfunktionellt projektteam på AstraZeneca har samarbetat med design- och innovationsbyrån Doberman för att leda en process som också involverat vårdgivare, olika experter och innovatörer. Health Works skulle inte ha blivit vad det är idag utan dessa olika perspektiv. Till och med att välja namnet - Health Works - var en samarbetsprocess.

När vi designade den fysiska platsen för Health Works i Göteborg ville vi skapa en miljö där människor känner sig bekväma och trygga att prata om svåra saker. Samtidigt ska det vara ett utrymme där människor känner sig kreativa och inspirerade till att komma med nya idéer och innovativa lösningar. För att uppnå detta behöver vi se till att människor med olika erfarenheter och expertis kliver in i Health Works och känner sig hemma, trivs och lika värderade. Mia Rajalin från Lungcancerföreningen uttryckte tydligt sin förväntan; "Jag vill inte behandlas som en patient i det här sammanhanget, jag vill vara en expert utifrån mitt perspektiv, precis som alla andra i den här byggnaden." Vi har lagt mycket tid och energi på att skapa just en sådan miljö - att utveckla designidéer som delades, diskuterades och justerades för att äntligen komma fram till den slutliga designen av Health Works, skapad av Wingårdhs arkitekter.

Ambitionen att göra Health Works till en mötesplats sträcker sig långt bortom det fysiska rummet, där den viktigaste aspekten är hur vi bäst involverar personer som berörs av det aktuella problemet i vårt arbete. ”Patienter har inte samma relation med vården idag och vi måste välkomna det och dra nytta av dessa krafter och förändringar”, säger Lina Strand Backman, chef för Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen, som har varit involverad i olika stadier under utvecklingen av Health Works.

För att möta och dra nytta av dessa nya beteenden och förväntningar har det blivit väldigt tydligt i de dialoger vi haft att vi måste tänka större än patienter i olika vårdsituationer. Istället måste vi tänka på och närma oss människor som människor som ibland också kan vara patienter. Kristina Söderlund från Storstockholms Diabetesförening beskrev det på ett enkelt sätt; ”Många av dem som lever med livslånga sjukdomar är inte patienter hela tiden. För det mesta är du din egen person och behöver därför själv hantera din sjukdom. Du har en diagnos men du tänker inte på dig själv som sjuk.”

Att tänka mer holistiskt har informerat alla olika delar av utvecklingen av Health Works och kommer att fortsätta att göra det. Det kommer att vara avgörande för att kunna samarbeta på bästa möjliga sätt och är ett starkt incitament för innovation. ”Om biltillverkare skulle förnya sig idag kan de inte tänka på bilägare. Dom behöver tänka på människor som vill transportera sig själva. Om du vill förnya dig inom hälsa kan du inte tänka på patienter, du måste tänka på människor.” som Professor Håkan Billig vid Sahlgrenska Akademin sammanfattade det.

Med insikten från dessa och många andra perspektiv har vi format Health Works samarbetsprinciper, utvecklat urvalskriterier för projekt, formulerat behov och förväntningar för Health Works-teamet och utvecklat kommunikation för att bättre förklara vår ambition.

Vi ser nu fram emot många fler samarbeten och samskapande i framtiden!

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt