Skip to content

Ett globalt nätverk av innovations-hubbar inom hälsa

3 minuters läsning

Health Works är en del av ett globalt nätverk av hubbar, som AstraZeneca har etablerat. Alla hubbar har lite olika fokus, men delar alla ambitionen att utveckla innovativa lösningar som förbättrar utkomsten för patienter.

Nätverket spelar en viktig roll för AstraZeneca eftersom det möjliggör samarbete med partners runt om i världen för att leverera integrerad vård och holistisk sjukdomshantering. Health Innovation Hub-nätverket som helhet fokuserar på:

  • att bygga bättre samarbeten mellan offentliga och privata hälsoaktörer, med gemensamma strategiska hälsoprioriteringar och innovationsagendor
  • att driva innovation och samskapande med nystartade företag och teknikpartners
  • leda innovation till AstraZeneca, som möjliggör utveckling av lösningar som spänner över människors personliga hälsoerfarenhet, från förebyggande åtgärder till sjukdomshantering
Vi investerar runt om i världen för att möta patienternas förändrade behov. Med våra Health Innovation Hubs har vi samlat FoU, kommersiella och digitala resurser för att tänka om kring hur vi kan förbättra resultaten. Vi arbetar med patienter för att identifiera de största utmaningarna de möter och samarbetar sedan med dem och partners inom akademin, läkare, myndigheter, teknikföretag och entreprenörer för att utveckla och implementera lösningar på dessa utmaningar.

Iskra Reic, Executive Vice President, AstraZeneca Europe and Canada

 

Det finns tio stora hubbar som utgör grunden för AstraZenecas Health Innovation Hub-nätverk. Health Works är den första som lanseras i Norden och kommer att ha en pågående dialog med andra hubbar för att dela lärdomar, möjliggöra internationella partnerskap och driva projekt i stor skala.

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt