Skip to content

Nya perspektiv på hälsa

För att göra det bästa av nya möjligheter och hantera framtidens utmaningar inom vård och hälsa måste vi arbeta tillsammans. Allas perspektiv behövs – vare sig du är en person som kan behöva vård, vårdpersonal eller annan specialist.

På Health Works driver vi samarbetsprojekt för att hitta nya vägar framåt och utveckla bättre lösningar. Health Works är ett AstraZeneca initiativ och drivs av ett dedikerat team av researchers och designers. Health Works bygger vidare på våra expertområden inom AstraZeneca, och genom att skapa en plats där olika erfarenheter och expertis möts på lika villkor kan vi tillsammans driva viktig förändring.

Projekt

Pågående projekt

Alla projekt
Våra lokaler

Här finns vi

Öppna i Google Maps

Snart slår vi upp dörrarna till nya lokaler där vi kommer att driva våra projekt. Det är 700m2 med rum för allt från stora kreativa sessioner till privata samtal, designstudio och prototypverkstad, samt scenariorum där vi kan simulera hem- och vårdsituationer.

Byggnaden ligger inom det expanderande GoCo Health Innovation City i Göteborg och vi flyttar in i början av 2021.

Nyheter

Aktuellt just nu

Alla nyheter

Du lämnar nu vår webbplats

Denna länk leder till en annan webbplats som AstraZeneca Sverige inte ansvarar för. Användning av de sidor som länken leder till lyder under de bestämmelser som finns på respektive webbplats.

Avbryt
Fortsätt